Konya Zemin Etüdü

İnşası planlanan yapıların inşa edileceği zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesine esas olmak üzere; zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla parsel bazında Zemin ve Temel Etüt Raporu hazırlanır. İnşaat Mühendisi tarafından statik proje hazırlanırken zemin etüdü raporu ile elde edilen zemin parametreleri kullanılarak yapı-zemin etkileşimine en uygun temel tasarımı yapılır. Zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin bilinmesi ve zeminlerin depremli durumda, su temasında ve yük altında uğrayabileceği değişiklikler dikkate alınarak dizayn edilen temeller ile bina-zemin etkileşimi sonucu meydana gelebilecek zararlar en aza indirgenebilir. Bu nedenle sağlıklı yapıların inşa edilebilmesi için mutlaka zemin etüdü yapılması gerekmektedir.

Zemin Etüt için gerekli belgeler ve Zemin Etüdü yapımı sırasında çalışma aşamalarımız ile Zemin Etüdü yaparken izlediğimiz firma politikamız için; Zemin Etüdü
Büyük bir titizlikle tamamlanarak müşterilerimize teslim ettiğimiz; İmar planınana esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt, Geoteknik ve Jeofizik Etüt ile Zemin Etüdü gibi biten projelerin yer aldığı firma referans sayfamıza ulaşmak için; Konya Zemin Etüt Referanslarımız

Konya ilinde Zemin Etüdü işleriniz hızlı ve uygun fiyata Geomekanik Mühendislik kalitesiyle..!

Yayınlayan

Geomekanik

GEOMEKANİK Mühendislik Konya Zemin Etüdü Jeoloji Sondaj Konya da Zemin Etüdü ve Kuyu Ruhsatı işleriniz GEOMEKANİK Mühendislik kalitesiyle..! Jeoloji, Jeoteknik, Mühendislik, Sondaj, KONYA http://geomekanik.com/