Konya Zemin Etüdü

Zemin ve Temel Etüt Raporu T.C. Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgesine göre; Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin Etüt Raporu Genel Formatı ‘na ve Konya Büyükşehir Belediyesi Jeoteknik Zemin Etüdü Raporlarına Ait Özel Teknik Şartnamesi ‘ne göre hazırlanır.