Geomekanik Mühendislik

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Yaptığımız tüm işlerde kalite kontrolünü öncelikle kendi içimizde denetleriz. Bu sayede işlerimizi, uluslararası standartlar seviyesinde gerçekleştiririz. Kalite kontrolünde amaç; Türkiye – Avrupa ve Amerika standartlarını göz önüne alarak, yapılan işlerin ulusal ve uluslararası ölçüde standartlara uygun olmasını sağlamaktır.

Kalite Yönetim Sistemi Hakkında;

İşini seven ve bilen insanları bir araya getirerek yeteneklerine göre en uygun görevlerde bir takım ruhu içinde ekip halinde çalışmasını organize eden ve sürekli geliştirmeyi sağlayan Kalite Yönetim Sistemi, Geomekanik bünyesinde kurulmuştur.

Geomekanik Mühendisliğin, artan ihtiyaç çerçevesinde tercih edilir olmasını sağlayan Kalite Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standartlara uygun iş çıkarması ile gurur duymaktayız.

Bir işin yapılması için gerekli makine ve malzemeyi rakipler dahil her kuruluş bedeli mukabilinde satın alabilir veya işin yapımı süresince kiralayarak tedarik edebilir.
Fark yaratan ise yaptığı işe; deneyimini, şevkini, bilgisini, kalitesini ve yaratıcılığını katan insan unsurudur. Bu anlayışla sürekli eğitim ve gelişim Kalite Yönetim Sistemimizin vazgeçilmez prensibidir.
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 yılında oluşturulan 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği kanununa göre; “2013 yılı itibaari ile bünyesinde personel çalıştıran tüm işyerlerinin işverenleri tarafından iş güvenliği risk analizi yaptırılması gerekmektedir.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda sondaj sektörü tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıfta olup, Geomekanik Mühendislik olarak iş güveliği uzmanlarına gerekli risk analizi her 2 yılda 1 yaptırılmakta ve tespit edilen eksiklikler derhal tarafımızdan giderilmektedir. Firma sahibinin aynı zamanda B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olması nedeni ile; iş güvenliğine çok daha fazla önem verilmekte ve tehlikelerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması öncelikli meselemizdir. Meslek hastalığına, işçi sağlığı ve iş güvenliği riskine karşı her türlü önlem alınmasını sağlayan Geomekanik Kalite Yönetim Sistemi personelinin güvenliğini ve güvenli çalışma ortamını sağlarken müşterilerine de profesyonel kadrosu ile güven vermektedir.

Vizyonumuz;

Her işi değil en iyi yaptığımız işi yapmak ve bu işi yaparken mevcut imkan ve kabiliyetleri kullanarak en mükemmeli başarmak.

Misyonumuz;

Jeoloji ve Geoteknik Sektöründe; Hızlı, pratik, ekonomik, bilimsel ve kaliteli “Zemin Çözümleri” üretmek.

Konya ilinde Zemin Etüdü ve Kuyu Ruhsatı işleriniz hızlı ve uygun fiyata Geomekanik Mühendislik kalitesiyle..!

Konya Zemin Etüdü – Zemin Mühendislik
Konya Zemin Etüdü – Zemin Mühendislik