Konya Zemin Etüdü

İnşası planlanan yapıların inşa edileceği zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesine esas olmak üzere; zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla parsel bazında Zemin ve Temel Etüt Raporu hazırlanır. İnşaat Mühendisi tarafından statik proje hazırlanırken zemin etüdü raporu ile elde edilen zemin parametreleri kullanılarak yapı-zemin etkileşimine en uygun temel tasarımı yapılır. Zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin bilinmesi ve zeminlerin depremli durumda, su temasında ve yük altında uğrayabileceği değişiklikler dikkate alınarak dizayn edilen temeller ile bina-zemin etkileşimi sonucu meydana gelecek zararlar en aza indirgenebilir. Bu nedenle zemin etüdü yapılarak olası zemin problemleri için gerekli zemin iyileştirme yöntemleri tespit edilir ve gerekmesi durumunda güvenli tarafta kalmak koşulu ile en ekonomik zemin iyileştirme yöntemine karar verilir.

Zemin Etüt için gerekli belgeler ve Zemin Etüdü yapımı sırasında çalışma aşamalarımız ile Zemin Etüdü yaparken izlediğimiz firma politikamız için; Zemin Etüdü
Büyük bir titizlikle tamamlanarak müşterilerimize teslim ettiğimiz; İmar planınana esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt, Geoteknik ve Jeofizik Etüt ile Zemin Etüdü gibi biten projelerin yer aldığı firma referans sayfamıza ulaşmak için; Konya Zemin Etüt Referanslarımız

Konya ilinde Zemin Etüdü işleriniz hızlı ve uygun fiyata Geomekanik Mühendislik kalitesiyle..!

Zemin ve Temel Etüt Raporu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ’nın 18.03.2018 tarih ve 30364 (Mükerrer) sayılı “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘nın 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ” ‘ine göre hazırlanır.

Geomekanik
Geomekanik

Yayınlayan

Geomekanik

Geomekanik Mühendislik Konya Zemin Etüdü Jeoloji Sondaj 05362002255 - Salih KURT