ZEMİN ETÜDÜ

ZEMİN ETÜT İÇİN GEREKLİ BELGELER;
1- İmar Çapı Fotokopisi; son bir yıl içinde onaylanmış olması gerekir.
2- Tapu Fotokopisi; malikler ayrı bir sayfada belirtiliyorsa ilgili sayfada eklenecektir.
3- Mimari Vaziyet Planı; arsaya ait proje adı, ilçe, mahalle, pafta, ada, parsel bilgileri ile inşası planlanan yapıya ait inşaat taban alanı, yapı genişlik – uzunluk ölçüleri, bina yüksekliği, temel derinliği ve yapı kullanım amacı belirtilmelidir. Ölçek ve kuzey ok eklenmiş, mimar tarafından imzalı olmalıdır. Bloklu yapılarda ise her blok için ayrı mimari vaziyet planı hazırlanır, ilgili blok taranmış ve diğer bloklarda parsel sınırları içindeki konumu görünecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Zemin Etüt
Zemin Etüt

Zemin etüdü nedir ve zemin etüdü nasıl yapılır

Zemin Etüdü temel olarak 3 aşamada gerçekleştirilir. Bunlar;

1- Arazi çalışması

2- Laboratuar çalışması

3- Elde edilen verilerin değerlendirilerek Zemin ve Temel Etüdü Raporu oluşturulması

1- Arazi Çalışmaları; en az iki lokasyonda mekanik zemin sondaj makinesi ile inşaatı planlanan yapıların, inşa edileceği zeminlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin belirlenmesine esas olmak üzere; Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan yeraltı delme işlemi ve inşaatı planlanan yapıların projesine uygun derinlikte ve yeterli miktarda örselenmemiş numune (UD) ile yerinde deneyler yaparak örselenmiş numune (SPT; Standart Penetrasyon Deneyi) alma işleminden oluşur. Sondaj esnasında zemin özelliği gösteren ortamlarda temel seviyesinde ve temel altı seviyede UD numunesi alınır ve her 1,50 m de bir SPT deneyleri yapılır. Alınan numuneler ile arazide gözlemsel olarak zemin tanımlaması yapılır ve detaylı analizler için Laboratuvara gönderilir. Kaya ortamlarda ise manevra boyu 1,50 m olan Karotiyer ile sürekli olarak ilerlenir. Elde edilen Karot numuneleri üzerinde Kırıklı Kaya yüzdeleri hesaplanır ve Ayrışma Derecesi, Dayanım ile Kırıklılık kriterleri gözlemsel olarak belirlenir. Sondajlar da yeraltı suyu ölçümleri yapılır. Temele yakın sığ derinliklerde yeraltı suyu tespit edilen kuyulardan su numunesi alınarak temel betonu üzerindeki olası zararlı etkilerinin tespiti için Laboratuvara gönderilerek Beton Temas Suyu analizi yapılır.

Zemin Etüdü Konya
Zemin Etüdü Konya

Geomekanik Mühendislik arazi çalışmaları sırasında; Sondaj çalışması ıveco kamyon üzerine monteli D750 zemin sondaj makinesi ile TS ve BS-5930 standartlarına uygun olarak, Rotary sondaj makineleri ve ekipmanlarını kullanmaktadır. Personel yapısı ise en az 3 kişiden oluşmaktadır. Bunlar; Jeoloji Mühendisi, Sondör (sondaj makinesi operatörü) ve Sondör yardımcısından oluşmaktadır. Arazi personeli işini seven ve bilen, kendi mesleki konularına tamamen hakim tecrübeli insanların tam bir uyum içerisinde bir araya gelmesi ile Geomekanik Mühendislik bünyesinde yer almıştır.

2- Laboratuar Çalışmaları; arazi çalışmaları sırasında elde edilen UD (örselenmemiş) numuneleri dayanım ve indeks/fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacı ile SPT (örselenmiş) numuneleri ise indeks/fiziksel özelliklerininin belirlenmesi amacı ile Laboratuar ortamında testlere tabi tutulur. İnşası planlanan yapının; temel seviyesine yakın sığ derinlikte yeraltı suyu tespit edilen kuyulardan alınan su numunelerine Beton Temas Suyu analizi yapılarak temel betonu üzerindeki olası zararlı etkilerinin tespiti sağlanır.

Geomekanik Mühendislik laboratuar çalışmaları sırasında; Temel seviyesine karşılık gelen UD numunelerinin tamamının dayanım ve indeks/fiziksel deneylerini, arazide elde edilen SPT numunelerinden en az 1/3 oranında indeks/fiziksel özelliklerininin belirlenmesini Laboratuar personelinden talep eder.

3- Elde edilen verilerin değerlendirilerek Zemin Etüdü Raporu oluşturulması; arazi ve laborutar ortamında elde edilen tüm veriler bir arada değerlendirilerek zemin etüdü raporu tecrübeli jeoloji mühendisleri tarafından oluşturulur. Zemin etüdü raporunu yazan Jeoloji Mühendisinin arazi zemin sondaj çalışmaları sırasında yer alması zemin etüt raporunun sağlıklı olması açısından son derece önemlidir.

Geomekanik Mühendislik arazi çalışmasına liderlik yapan ve Zemin Etüdü raporunu yazan Jeoloji Mühendisi ‘nin, en az 5 yıllık tecrübeli olmasını ve Zemin Mekaniği ile Kaya Mekaniği gibi mühendislik konularına çok iyi hakim olan Jeoloji Mühendisi ‘ni bünyesinde bulundurmayı taahhüt eder.

Konya ilinde Zemin Etüdü ve Kuyu Ruhsatı işleriniz hızlı ve uygun fiyata Geomekanik Mühendislik kalitesiyle..!

Sondaj Makine
Sondaj Makine