Zemin Etüdü

Konya Kuyu Ruhsatı

KUYU RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tarımsal Sulama Suyu amaçlı kuyu ruhsatı için gerekli belgeler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İmza Beyannamesi (noter onaylı)
3- Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap
4- Tapu fotokopisi (Tapu’dan son 1 ay içinde aslı gibidir onaylanmış olmalıdır.)

5- Ağaçlandırma projeleri için Ağaçlandırma Raporu (Orman Mühendisinden temin edilmelidir.)

Not: Su kotası; dekar başına 200 ton olup, 1 dekar = 1000 m2 dir. Buna göre; söz konusu tarlanın tapu bilgilerine göre kaç metrekare olduğu tespit edilir ve kullanılabilecek su miktarı hesaplanır. Vahşi sulama ve yağmurlama yöntemi ile sulamayı önlemek amacıyla tüm su kuyularına su kotası getirilmiş olup kuyu sahiplerinin damlama sulama yöntemine geçmesi hedeflenmiştir.

Besicilik, Tavukçuluk vb. İşletmelerde kullanılacak su ihtiyacına yönelik kuyu ruhsatı için gerekli belgeler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İmza Beyannamesi (noter onaylı)
3- Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap
4- Tapu fotokopisi (Tapu’dan son 1 ay içinde aslı gibidir onaylanmış olmalıdır.)
5- İhtiyaç Belgesi (ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden su ihtiyaç raporu, hangi tip hayvancılık faaliyetine göre ve ne kadar sayıda hayvan için)*
6- 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında İl Gıda, Taırm ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarafından, Söz konusu tesisin yer aldığı arazinin (ada, parsel belirtilerek) Tarım Dışı kullanıldığına dair Yazı
7- İlgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden açık adresin de yer aldığı “Hayvancılık İşletme Tescil Belgesi”
8- İlgili Belediyeden, İmar sahası içinde olup olmadığına dair yazı, Eğer içinde ise YAS (Yer Altı Suyu) kullanma belgesi verilmesinde sakınca olup olmadığına dair yazı
9- Bununla birlikte ilgili Belediye Başkanlığından ve İl Özel İdaresinden (Konya için KOSKİ genel müdürlüğünden) içme suyu şebekesinin mevcut bulunmadığına dair yazı
10- ÇED Raporu veya ÇED Yönetmeliği dışında ise, Dışında Olduğuna dair yazı
Şirket ise (Tüzel kişilik varsa Ltd. Şti. vaya A.Ş. gibi) Ayrıca gerekli Belgeler;
11- Şirket imza sirküsü
12- 1. ve 2. derece imza atacak kişilerin yetki belgesi
13- Ticaret Sicil Gazetesi

*İhtiyaç Belgesi; bir işletmenin yıllık su ihtiyacını belirlemeye yönelik ilgili uzmanlarca tespit edilen kapasite raporunu ifade eder. Örneğin bir işletmede yer alan büyük baş ve küçük baş hayvanın yıllık ne kadar su tüketebileceği ve toplam hayvan sayısına göre işletmenin yıllık toplam su ihtiyacı ilgili ekspertizler tarafından kapasite raporu olarak hazırlanır.

İşletmelerde kullanılacak su ihtiyacına yönelik kuyu ruhsatı için gerekli belgeler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- İmza Beyannamesi (noter onaylı)
3- Kadastro’dan onaylı 1/5000 ölçekli koordinatlı çap
4- Tapu fotokopisi (Tapu’dan son 1 ay içinde aslı gibidir onaylanmış olmalıdır.)
5- Şirket imza sirküsü
6- 1. ve 2. derece imza atacak kişilerin yetki belgesi
7- Ticaret Sicil Gazetesi
8- İhtiyaç Belgesi (ilgili idareden onaylı ekspertiz raporu veya kapasite raporu) *

*İhtiyaç Belgesi; bir işletmenin yıllık su ihtiyacını belirlemeye yönelik ilgili uzmanlarca tespit edilen kapasite raporunu ifade eder. Örneğin bir hazır beton santralinde kullanılacak yıllık su miktarı beton santralinde bulunan transmikserlerin kapasitesi baz alınarak hesaplanır ve yıllık hazır beton üretim miktarı tespit edilir, bu üretime göre kullanılabilecek yıllık su ihtiyacı hesaplanır ve ekspertizler tarafından bir kapasite raporu olarak hazırlanır. Başka bir örnekte; söz konusu işletmenin hayvancılık üzerine çalıştığını düşünürsek, işletmede yer alan büyük baş ve küçük baş hayvanın yıllık ne kadar su tüketebileceği ve toplam hayvan sayısına göre işletmenin yıllık toplam su ihtiyacı ilgili ekspertizler tarafından kapasite raporu olarak hazırlanır.

REFERANSLARIMIZ

Arama Ruhsatı Referanslarımız

İşin niteliği Şehir – İlçe – Köy
Kuyu Ruhsatı Konya – Karatay – Yenikent
Kuyu Ruhsatı Konya – Karatay – Akbaş
Kuyu Ruhsatı Konya – Karapınar – Büyükaşlama
Kuyu Ruhsatı Konya – Karapınar – Küçükaşlama
Kuyu Ruhsatı Konya – Karapınar – İsmil
Kuyu Ruhsatı Karaman – Merkez – Dereköy
Kuyu Ruhsatı Karaman – Yollarbaşı

Kullanma Ruhsatı Referanslarımız

Kuyu Ruhsatı Konya – Karatay – Akbaş
Kuyu Ruhsatı Konya – Karatay – Yenikent
Kuyu Ruhsatı Konya – Karatay – Akörenkışla
Kuyu Ruhsatı Karaman – Merkez – Dereköy